11 september 2017

Vacature Lid Raad vanToezicht ZINiN

ZINiN is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht ( RvT). ZINiN is een non-profit organisatie op het gebied van kunst, cultuur, toerisme en kennis. Het werkgebied van ZINiN omvat de gemeente Hellendoorn. Bij ZINiN werken zo’n 40 medewerkers en 100 vrijwilligers die samen ruim 1000 activiteiten per jaar aanbieden in het culturele, recreatieve en toeristische leven in de gemeente Hellendoorn.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en werkt met een rooster van aftreden, in verband met het aftreden van een van de leden is er plaats voor een nieuw lid. De RvT komt jaarlijks 5 keer bijeen. Er is een onkostenvergoeding beschikbaar.

Profiel

  • Bestuurlijke ervaring
  • Affiniteit met het inhoudelijke doel van de instelling, namelijk om in de gemeente Hellendoorn
    ontmoeting en ontplooiing in de breedste zin van het woord te stimuleren en het culturele leven in de gemeente te verrijken en te versterken
  • Sparringpartner zijn voor directie
  • Contactueel sterk
  • Omdat de RvT een samenstelling van verschillende generaties nastreeft zoeken we een kandidaat bij voorkeur jonger dan 40 jaar.

Aandachtsvelden van deze functie zijn.

  • ondernemerszaken
  • marketing
  • relatiebeheer

Bent u betrokken bij de lokale cultuur en het toerisme dan nodigen wij u uit te solliciteren.  Deze dienen voor 23 oktober 2017 verstuurd te zijn aan  dhr. Chris Funk, directeur ZINiN. ( chrisfunk@zinin.com ). De selectiecommissie bestaat uit twee leden uit de Raad van Toezicht.

ZINgevers

ZINiN biedt een breed programma. Daar zitten ieder jaar weer bijzondere voorstellingen en activiteiten bij, die alleen mogelijk zijn dankzij de steun van ZINgevers.

ZINgevers zijn mensen en bedrijven die cultuur in de gemeente Hellendoorn een warm hart toedragen en een financiële bijdrage willen leveren om dit in stand te houden. Deze ZINgevers hebben bij ZINiN een streepje voor. Zij maken meer kans op kaartjes voor populaire voorstellingen, ontvangen kortingen op bepaalde voorstellingen en kunnen gratis twee lezingen van de bibliotheek bijwonen. Én er is de jaarlijkse feestelijke presentatie van het nieuwe theaterprogramma, waarvoor ZINgevers speciaal worden uitgenodigd! ZINgever worden of meer weten?

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×